สถิติ
เปิดเมื่อ11/07/2011
อัพเดท23/11/2011
ผู้เข้าชม14203
แสดงหน้า16652

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3940300454194
ปฎิทิน
June 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
AdsOne.com
ตัวอย่างผลงาน (เข้าชม 2574 ครั้ง)
ชื่อเรื่องแผนธุรกิจ หมายเหตุ
แผนธุรกิจร้านอินเตอร์เน็ต ทำเพื่อประเมินศักยภาพของตนเอง
แผนธุรกิจไอติมสมุนไพร  
แผนธุรกิจน้ำเปล่าบรรจุขวด  
แผนธุรกิจน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น  
แผนธูรกิจน้ำนมแพะ  
แผนธุรกิจร้านถ่ายภาพ  
แผนธุรกิจเฟอร์ฺนิเจอร์  
แผนธุรกิจผ้าบาติก   

ชื่อเรื่องผลงานวิจัย หมายเหตุ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลตาเนาะปูเต๊ะ   
ความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบายของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง    
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตำบล :ศึกษาเฉพาะกรณีตำบลช้างเผือก  
ศักยภาพและการพัฒนาการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนชายแดนใต้  
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทการมีส่วนร่วมทางการเมืองของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
ปัญหาการถ่ายโอนภารกิจงานชลประทานขนาดเล็กให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดยะลา  
การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมของหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้ต่อการบริหารปกครองท้องถิ่น  
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองระดับอำเภอในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  

งานอื่นๆ ที่มากมาย ที่ไม่สามารถกล่าวในที่นี้ได้ค่ะ